Kjøpsbetingelser

 

Generelt 

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av skolesekker.no og Kontorpluss AS, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering

Prisene er oppgitt i NOK og er inklusiv. mva dersom ikke annet er angitt. Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil, opplagt feil pris og at bilder kan avvike fra varen som selges.

 

Ordrer med flere varer sendes samlet så sant det ikke er uforholdsmessig lang leveringstid på restet vare. Leveringstid vil da bli oppgitt, og restet vare ettersendes fraktfritt. 


Kampanjer og tilbud gjelder kun i tidsrommet som er oppgitt og har ikke tilbakevirkende kraft.

 

Betaling

 

Klarna

Klarna gir deg muligheten til å betale med faktura, delbetaling, konto eller kort. Det blir utført en kreditttsjekk og spørsmål rundt resultatet av denne må rettes til Klarna direkte. 

Om man benytter faktura, delbetaling eller Klarna Konto er dette en avtale mellom kunde og Klarna - ved spørsmål ang. betingelser på utførte kjøp må Klarna kontaktes. 

 

Forsendelse

 

Alle leveringer skjer med Bring Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 3-5 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.
Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som Posten Servicepakke og hentes på postkontoret. I noen tilfeller sendes varer med brevpost. 
Sendingen kan spores på www.bring.no

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av. Får vi ingen melding om skadet gods innen 7 dager etter levering anses varen for å være levert i fullgod stand. For uavhentede pakker som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 400 kr inkl.mva. Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

 

Skolesekker.no nettbutikk sender kun varer til adresser i Norge. Om du ønsker varer sendt til andre land, ta kontakt med oss på epost.

 

Kundens plikter

 

Den som er registrert som kunde (18 år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

 

Reklamasjon

 

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

 

Avhjelp

 

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

 

Angrefrist

 

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Det gis ingen angrerett på spesialbestilte varer. Varen skal returneres i ubrukt stand og uten tegn til slitasje eller bruk.

 

Retur

 

Ved retur av varer som er riktig levert til kunde som ikke går under Angrerettloven, skal returen godkjennes av skolesekker.no/Kontorpluss AS. Retur av korrekt leverte varer, blir det beregnet et gebyr på 20% av varens verdi. Fraktkostnader blir ikke kreditert. Kjøper betaler også returfrakt.
 
Ekstraordinære forhold

 

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

 

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

 

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Taushetsplikt

 

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.